Senkontraktur på föl / unghäst

Senkontraktur av djupa böjsenan.

Dessa typer av senkontrakturer ser vi oftast antingen direkt vid födseln eller efter några veckor. De vi ser efter några veckor uppkommer troligtvis av att fölet växer för fort, och springer för mycket. I bland ser vi problemet på lite äldre föl mellan 8 och 15 månader, även dessa uppstår av för snabb tillväxt och för mycket motion.

På den övre bilden ser vi en senkontraktur av djupa böjsenan och på den undre bilden en kontraktur av den ytliga böjsenan och troligtvis även den djupa.

Senkontraktur av den ytliga böjsenanI de flesta fall ordnar vi det med traditionella metoder alltså med verkning och beslag i samband med vila och kontrollerad motion. Har vi inte kontroll över situationen efter några veckor rekommenderas operation och vi remiterar vidare till kirurg.

Man skall inte avvakta i de här fallen, utan det är av stor vikt att åtgärder sätts in så fort som möjligt. Prognosen är oftast mycket god

© Mikael Westberg, Hovslagarmäster