Hovspricka

De vanligaste hovsprickorna är tåsprickor och traktsprickor. Det är viktigt att man hittar orsaken till sprickans uppkomst och försöker eliminera den, innan man åtgärdar sprickan i sig, annars kommer den troligtvis tillbaka. Vid behandling av sprickan är det viktigt att man verkar upp sprickan i sin helhet för att få ett fullgott resultat, sedan nitar och eller avlastar man sprickan, så nytt och helt horn kan växa ned igen.

Genomgående tåspricka som går upp i kronranden.
Genomgående traktspricka som går från bäryta till kronrand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mikael Westberg, Hovslagarmäster