Röntgen

Det är alltid veterinären som ställer diagnos. Ibland kan det dock vara nödvändigt för hovslagaren att ha tillgång till röntgenbilder av hästens hovar för att kunna se och veta vad man som hovslagare kan göra med hoven vid t.ex fång och lägesförändringar av hovbenet. Sedan september har jag numera en mobil röntgenutrustning med mig och kan i samråd med Din veterinär ta bilder direkt vid besöket när behov finns.