Röntgen

Det är alltid veterinären som ställer diagnos. Ibland kan det dock vara nödvändigt för hovslagaren att ha tillgång till röntgenbilder av hästens hovar för att kunna se och veta vad man som hovslagare kan göra med hoven vid t.ex fång och lägesförändringar av hovbenet såsom hovbensrotation eller hovbenssänkning. Vi har en mobil röntgenutrustning med oss och kan i samråd med Din veterinär ta bilder direkt vid besöket när behov finns.  Vid undersökningen följer vi de krav som finns avseende strålskyddsåtgärder,  skyddskläder och annan skyddsutrustning. Stråldosen är låg, det undersökta området skärmas av och sekundärstrålningen minimeras varför risken för negativa effekter för djurägaren bedöms som mycket liten/försumbar.