Mikael Westberg – Hovslagarmäster

 • Gesällbrev
 • Fortbildningsexamen
 • Mästarbrev
 • Godkänd av Jordbruksverket
 • Årets hovslagare 2000
 • Tävlingsmeriter i Hovslageri:
  • 3 SM Guld
  • 2 SM silver
  • 1 SM brons
  • 1 NM Guld
 • Domare vid Hovslagartävlingar upp till EM
 • 17 år som Chefhovslagare på Specialisthäst sjukhuset Strömsholm
 • Utbildad Djurvårdare på utökad nivå
 • Föreläser nationellt såväl som internationellt om hovsjukvård
 • Publicerat flertalet artiklar om hovsjukvård
 • Tillverkar och säljer smidesverktyg
 • Utbyte med hästsjukhus runt om i världen
 • Varit delaktig i utbildning av hovslagare på grund- och tilläggsutbildningsnivå
 • Examinerat Fortbildningexamen
 • Examinerat Gesäll- och Mästarbrev