GDPR

Information om hantering av personuppgifter
Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Datasskyddsförordningen och i övrigt i överenstämmelse med svensk lagstiftning inom bokföring och journalföring.
Ansvarig för hantering av personuppgifter:
Westbergs Hovsjukvård&Smedja AB
Hällby 25
734 93                  KOLBÄCK
Tel: 072-4530200 el. 076-1135400
Mail: smedjan@hovsjukvard.se

Vilka personuppgifter sparar vi och hur hanterar vi dessa?
När Ni registreras som kund hos oss skapar vi ett kundkort med uppgifter om namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer samt vid hovsjukvårdsfall även namn och identitet på tillhörande djur. Vi lagrar personuppgifterna elektroniskt i vårt kundregister för fakturering och bokföring för att uppfylla avtalet mellan oss och Er som kund. Vi lagrar det även i vårt journalföringssystem där också hästens identitet är angiven. Uppgifterna används som grund för journalföring av behandlingar och fakturering.

Vilka kan få tillgång till uppgifterna?
Uppgifterna används för internt bruk. Vid hovsjukvårdsfall kan uppgifter i journaler komma att lämnas ut till samarbetspart såsom remitterande veterinär eller försäkringsbolag. Journalkopior skickas inte till tredje part. Utöver det kan vi enligt lag bli tvingade att lämna ut uppgifter till myndighet etc.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas 7 år i bokföringen och 5 år i journalföringsprogrammet.

Marknadsföring via post, mail eller SMS.
Om Du som kund gett samtycke till marknadsföring per post, mail eller SMS kan detta alltid dras tillbaka av Dig. Kontakta i så fall oss på ovanstående mail eller telefon.

Registerutdrag och felaktiga uppgifter.
Som kund har Du alltid rätt att begära ut ett registerutdrag av den information vi har om Dig för att kontrollera att den är korrekt. Om något där är fel eller missvisande är vi skyldiga att rätta uppgifterna. Du kan också när som helst kontakta oss och be oss ta bort uppgifterna ur våra system.

Säkerhet
Informationen sparas i våra lokalt installerade journal- och kundregisterprogram som uppdateras och säkerhetskopieras regelbundet. Vi använder antivirusprogram och nätverk med kryptering.