Hovböld

En hovböld börjar som en infektion vanligtvis i sulläderhuden, men kan även förekomma i lamell- och strål- läderhuden. Det bildas efter några dagar var av infektionen som ökar i mängd och ”spränger” sönder sambandet mellan läderhud och horn. Om man inte verkar upp dessa bölder och rengör dem så att skadan kan läka, fortsätter skadan att bli värre tills varet sökt sig ut av sig själv. Det är viktigt att verka upp hornet tillräckligt så skadan kan läka innifrån och ut. Det fins även risk att ett läderhudsframfall uppstår om man verkar för lite och om det är ett ödem i hoven. Varet söker sig vanligtvis längs lamellhornet upp mot kronranden eller bakåt till ballarna, men kan även underminera hela sulan och strålen. Risk finns att infektionen sprider sig upp till hovleden och den till en början så oförargliga lilla hovbölden utvecklar sig så att man måste avliva hästen. Man bör därför alltid verka upp hovbölder och inte låta dem ”komma ut av sig själv”.

Ibland märker man inte att hästen har en hovböld beroende på var den sitter och hästen smärttröskel. Dessa bölder är av ringa storlek och läker ut själv utan att någon större skada är skedd och är ingenting att oroa sig för.

Här ser man en gammal utläkt hovböld som troligen omfattat hela sul- och strålhornet för att ingen dränerat den i tid.
Läderhudsframfall, uppstår ibland för att man öppnat upp för lite. Det går att fixa, det tar bara lite längre tid innan hästen är ohalt.

© Mikael Westberg, Hovslagarmäster