Fölkorrigering

Under fölets första sex levnadsmånader har vi möjlighet att korrigera en felaktig benställning, därefter har vi mycket små möjligheter att påverka benet i rätt rikning.

Tillväxtzonerna sluter sig olika under dessa sex månader, därför är det av stor vikt att Du får Din fölunge under behandling så fort som möjligt.

Ofta räcker det med hovslagaråtgärder, i svårare fall krävs ett bra samarbete mellan hovslagare och veterinär. I de fall när tiden för traditionell åtgärd utan fullgott resultat runnit ut, måste även en kirurg kopplas till teamet.

“Timing” är A och O när det gäller fölkorrigering!

 

Jag behandlar mellan 60 och 100 felställda föl per år och har ett stort kontaktnät med veterinärer och kirurger som har mycket stor erfarenhet av föl när och om det behövs.

Många anlitar mig även för regelbunden verkning av föl, fram till 6 månaders ålder, även om de inte är felställda.

Det är mycket viktigt att Ditt föl kommer under behandling så fort som möjligt, om det har en felställning, vänta inte för länge!